Individuální výuka angličtiny Praha

Eva Zahálková – lektorka anglického jazyka

Výuce anglického jazyka se věnuji již 22 let. Vyučovala jsem obecnou i obchodní angličtinu a to jak v jazykových kurzech v jazykových školách, tak i individuálně. V současné době se věnuji pouze individuální výuce, jelikož je nejefektivnější a nejrychlejší metodou, jak dosáhnout kýžených výsledků.

O mně a výuce:

 • 22 letá praxe – dlouholeté zkušenosti
 • vysokoškolské vzdělání – fakulta pedagogická, včetně zaměření v oboru speciální pedagogika
 • výuka je mým zaměstnáním na plný úvazek
 • anglický jazyk jsem studovala v Anglii – v Oxfordu a USA
 • mohu tedy předávat zkušenosti s efektivní výukou a své znalosti z autentického prostředí
 • ke každému žákovi přistupuji individuálně podle potřeb, cílů, časových možností
 • pravidelně se účastním mezinárodních konferencí a školení pro učitele
 • vlastním certifikaci A2 Key (KET), B1 Preliminary (PET), B2 First (FCE), C1 Advanced (CAE) + přípravné kurzy k výuce k těmto zkouškám, pedagogické minimum (ČR), TKT = mezinárodní kvalifikaci k výuce

Co nabízím

 • Individuální výuku anglického jazyka pro všechny věkové skupiny – dospělé i děti a úrovně: začátečníci, mírně prokočilí, pokročilí
 • výuku General (obecné) i Business (obchodní) angličtiny
 • přípravu na maturitu z anglického jazyka
 • přípravu na britské (Cambridge) zkoušky: A2 Key (KET), B1 Preliminary (PET), B2 First (FCE), C1 Advanced (CAE)
 • přípravu na britské zkoušky pro děti: Starters, Movers, Flyers
 • přípravu na vojenské zkoušky Stanag
 • konzultace pro studenty SŠ, VŠ, učitele
 • doučování anglického jazyka
 • přípravu na reparáty
 • hodiny konverzace
 • online výuku anglického jazyka ( přes telefon, WA)
 • výuku anglického jazyka ve dvojici ( pokud chcete studovat s kamarádem, spolužákem, kolegou)
 • letní intenzivní kurzy / výuku anglického jazyka
 • firemní výuku online
 • poradenství ohledně studia v zahraničí
 • poradenství v oblasti vzdělávání
 • přípravu na pracovní pohovor v anglickém jazyce

Osobní a profesionální přístup

 • ke každému studentovi přistupuji individuálně na základě jeho požadavků, cílů, tempa, časových možností
 • pro zájemce kombinovaných hodin – spolupráce s rodilým mluvčím
 • výuka probíhá v příjemné atmosféře
 • mým hlavním cílem je, aby studentům přinášelo studium radost a výsledky

Proč zvolit výuku právě u mě

 • 22 letá praxe v oboru
 • studium v zahraničí v oboru
 • vzdělání vysokoškolské v oboru
 • systematičnost, organizace, připravenost
 • flexibilita v termínech
 • flexibilita intenzity výuky – pokud student potřebuje navíc hodinu/-y výuky pro zopakování učiva před testem, zkouškou, probrání/dovysvětlení učiva ze školy, navýšení počtu hodin před testem, zkouškou, pomoc, konzultaci s projekty, prezentací, pohovorem, vždy vyjdu vstříct, i v pozdních večerních hodinách nebo i o víkendu
 • dosažení výborných výsledků studentů – na základě mých zkušeností a pod mým vedením dosahují studenti výborných výsledků:
  • ve školním prostředí – u zkoušek, testů, projektů, prezentací, včetně zlepšení prospěchu ve škole, otevření možností studovat v zahraničí
  • v pracovním prostředí – úspěšné zvládnutí pracovního pohovoru v angličtině, kariérní postup, umožnění pracovat pro zahraniční firmy
 • dle preferencí studenta možnost výběru formy výuky – prezenční nebo online
 • online výuka za mimořádné situace – pokud se student nemůže na hodinu dostavit (zdravotní indispozice, dopravní kolaps) je možné, aby výuka proběhla online po telefonu a student tak o hodinu nepřisel
 • zkušenost s výukou dětí se SPU ( specifické poruchy učení)
 • poradenství ohledně studia v zahraničí a oblasti vzdělávání
 • umístění v žebříčku 3. Místo kurzy anglického jazyka v Česku

Informativní schůzka

 • doporučuji před zahájením výuky, kde se student seznámí s lektorem, prostředím a sdělíme si, co od výuky očekává a jaké jsou jeho cíle.

Kontakt

E-mail: ezahalkova@seznam.cz

Telefon: +420 775 961 505