Příprava na certifikaci a zkoušky FCE – Praha

Co je zkouška FCE – nový název B2 First?

 • Je nejpopulárnější zkouška z anglického jazyka úrovně středně pokročilé B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR)
 • Je všeobecně uznávanou zkouškou nejen v ČR, ale i v zahraničí
 • Po úspěšném složení zkoušky je možné počítat s výhodou při studiu na mnoha vysokých školách v ČR, ale i v zahraničí
 • Certifikát také významně zvyšuje uplatnění na pracovním trhu
 • Každým rokem skládá Cambridge zkoušky (PET, FCE, CAE) více než 4 miliony lidí ve více než 130 zemích
 • Zkouška Vám může pomoci k:
 • účasti na zahraničních studijních programech/stážích,
 • získání bodů navíc u přijímacích zkoušek,
 • osvobození od závěrečných zkoušek z AJ,
 • získání zaměstnání v ČR i v zahraničí,
 • profesnímu růstu,
 • využití uznání zkoušek ve výuce AJ.

Z čeho se skládá FCE/B2 First?

 • Reading and Use of English 75 min
 • Writing 80 min
 • Listening 40 min
 • Speaking 14 min

Jak probíhá příprava na zkoušku FCE/B2 First u nás v Praze

Vyučovací hodina je rozdělena na části tak, aby se zdokonalovaly dovednosti a prohlubovaly znalosti jednotlivých částí: gramatika Use of English, poslech Listening, vysvětlení typů slohů a procvičování Writing, slovní zásoba důležitá pro všechny části zkoušky, ústní projev Speaking. Průběžné procvičování jednotlivých částí s použitím doporučených a osvědčených materiálů k přípravě na zkoušku FCE/B2 First.

Proč si vybrat individuální přípravu na zkoušku FCE/B2 First v Praze?

 • je nejefektivnější metodou, celá hodina je věnována pouze Vám
 • je možné zaměřit se právě na Vaše slabé stránky jednotlivých částí (oproti přípravě v kurzu)
 • Vaše spolupráce s lektorem je náročnější než v kurzu více se naučíte
 • při omluvě, či zrušení hodiny můžete navázat ve výuce tam, kde jste skončili.

Kdo hodnotí výsledky zkoušky FCE/B2 First?

Všechny části jsou zasílány k celkovému vyhodnocení do Velké Británie, což zajišťuje důvěryhodnost certifikátu.

Jak dlouho je platný certifikát FCE/B2 First?

Po úspěšném složení zkoušky obdržíte Certifikát (obvykle do měsíce), který má celoživotní platnost.

Kdo uznává tuto kvalifikaci (zkoušku FCE/B2 First)?

 • střední školy, pokud student složí zkoušku FCE/B2 First půl roku před termínem maturitní zkoušky, některé střední školy akceptují Certifikát FCE/B2 First (neboť má vyšší úroveň než maturitní zkouška) a není tedy nutné skládat maturitní zkoušku z AJ
 • zaměstnavatelé a vzdělávací instituce po celém světě
 • vysoké školy v ČR, v prvních ročnících studia často vyžadují po studentech složení této zkoušky
 • vysoké školy v zahraničí, př. Velká Británie, jako součást přijímacího řízení, pokud se ucházíte o studium ve VB

  Pro koho je zkouška FCE/B2 First určena?

FCE/B2 First má 2 verze

 1. For Schools – určena pro studenty, jímž je přizpůsobena slovní zásoba a témata jim blízká
 2. Pro dospělé

  Co umí student na úrovni FCE/B2 First?

 • efektivně komunikovat v anglickojazyčném prostředí
 • vyjádřit názory, vysvětlit důvody
 • odpovědět na různé dotazy
 • zapisovat si poznámky z mluveného projevu
 • písemně komunikovat formálně a neformálně
 • vést rozhovor na různorodá témata

Příprava na FCE/B2 First Vás výrazně posune ve Vašich dovednostech.

Jednotlivé části zkoušky FCE/B2 First

Reading and Use of English 75 min

 1. Reading prokazuje porozumění textů a publikací jako jsou noviny, časopisy, knihy
  • vybírání z možností, doplňování do mezer, spojování

  Use of English výběr z možností – vhodné slovo do textu, doplňování slov, doplňování správných slovních druhů, vytvoření věty s daným slovem

  Writing

  1.text: esej se zadáním (140 – 190slov), 80 min

2.text: zde je možnost z výběru: email, report, article, review, žádost o práci (140 – 190 slov)

Listening

1) rozhovory 8 různých situací- výběr správných odpovědí, doplnění textu podle poslechu slovem nebo krátkou frází
2) 5 monologů – přiřazení tvrzení dle poslechu
3) interview – výběr možností

Speaking:

1)  2-3 otázky z běžného života 14 min

2)  porovnávání 2 obrázků a zodpovězení otázky

3)  společný úkol – zadaná situace (spolupráce s 2.kandidátem)

    komunikace, shodnout se na výběru řešení

4)  zodpovězení otázek týkající se tématu 3.části

    mělo by být formou komunikace s 2.kandidátem

 

Přečtěte si více informací o  nebo reference mých žáků.