Příprava na CAE Praha

Hledáte doučování v Praze, abyste zvládli CAE / C1 Advanced zkoušku?

Co je zkouška CAE / nový název C1 Advanced?

 • je zkouškou z anglického jazyka úrovně pokročilé C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR)
 • úroveň pro akademické a profesionální účely
 • certifikát o úspěšném složení této zkoušky dokládá velmi dobré znalosti AJ
 • zvýhodňuje přijímací řízení na nejlepší anglojazyčné vysoké školy na světě a většiny britských škol
 • dokládá schopnosti studovat obory v anglickém jazyce
 • deklaruje výbornou znalost a komunikaci v každodenních situacích, v akademickém prostředí i různých oborech

Z čeho se skládá CAE / C1 Advanced?

 • Reading and Use of English 90 min
 • Writing 90 min
 • Listening 40 min
 • Speaking 15 min

Jak probíhá příprava na zkoušku CAE / C1 Advanced?

Vyučovací hodina je rozdělena na části tak, aby se zdokonalovaly dovednosti a prohlubovaly znalosti jednotlivých částí: gramatika Use of English, poslech Listening, vysvětlení typů slohů a procvičování Writing, slovní zásoba důležitá pro všechny části zkoušky, ústní projev Speaking. Průběžné procvičování jednotlivých částí s použitím doporučených a osvědčených materiálů k přípravě na zkoušku CAE / C1 Advanced.

Proč si vybrat individuální přípravu na zkoušku CAE / C1 Advanced?

 • je nejefektivnější metodou, celá hodina je věnována pouze Vám
 • je možné zaměřit se právě na Vaše slabé stránky jednotlivých částí (oproti přípravě v kurzu)
 • Vaše spolupráce s lektorem je náročnější než v kurzu více se naučíte
 • při omluvě, či zrušení hodiny můžete navázat ve výuce tam, kde jste skončili.

Kdo hodnotí výsledky zkoušky CAE / C1 Advanced?

Všechny části jsou zasílány k celkovému vyhodnocení do Velké Británie, což zajišťuje důvěryhodnost certifikátu.

Jak dlouho je platný certifikát CAE / C1 Advanced?

Po úspěšném složení zkoušky obdržíte Certifikát (obvykle do měsíce), který má celoživotní platnost.

Kdo uznává tuto kvalifikaci?

 • anglojazyčné vysoké školy na světě
 • většina britských vysokých škol
 • certifikát také významně zvyšuje uplatnění na pracovním trhu
 • zkouška Vám může pomoci:
 1. k profesnímu růstu
 2. k účasti na zahraničních stážích
 3. získání zaměstnání v ČR i zahraničí
 4. využití uznání zkoušek ve výuce AJ
 5. osvobození od závěrečných zkoušek z AJ

Každým rokem skládá Cambridge zkoušky (PET, FCE, CAE…) více než 4 miliony lidí ve více než 130 zemích.

Pro koho je zkouška určena?

 • vzhledem k pokročilé úrovni, není forma for Schools, jako u FCE
 • spíše pro dospělé, bez věkového omezení, studenty VŠ, zkoušku mohou absolvovat i studenti SŠ, pokud dosahují této úrovně znalostí

Co umí student této úrovně?

 • vyjadřovat se plynule
 • umí reagovat v různých společenských i kulturních situacích
 • je schopný efektivní komunikace na manažerské a profesionální úrovni
 • je schopný studovat akademické kurzy v AJ na univerzitách
 • reagovat a zapojit se do komunikace na seminářích, pracovních schůzkách, setkáních (meetingy), akademických lekcích
 • provádět náročný výzkum

Jednotlivé části zkoušky CAE / C1 Advanced

Oproti FCE jsou texty obsáhlejší, slovní zásoba náročnější, rozsáhlejší obsah a kratší časový úsek.

Reading and Use of English 90 min

Reading prokazuje porozumění textů a publikací jako jsou noviny, odborné časopisy, knihy, brožury

 • vyžaduje se schopnost pracovat s textem, pochopení hlavní myšlenky i detailu, orientace v textech, domýšlení nevyjádřených významů
 • obsahuje vybírání z možností, doplňování odstavců do mezer v textu, spojování

Use of English výběr z možností správného slova do textu, doplňování slov do mezer, doplňování správných slovních druhů, vytvoření identické věty s daným slovem.

Writing:

1.text: esej se zadáním (220 – 240 slov), 90 min

2.text: zde je možnost z výběru: email, report, proposal, review, letter…

(220 – 240 slov)

Listening

3 krátké výtažky z konverzací 40 min

 • výběr z možností
 • doplnění textu poslechu slovem, nebo krátkou frází
 • výběr možností, přiřazení tvrzení

Speaking:

1)  2-3 otázky z běžného života 15 min

2)  porovnávání obrázků a zodpovězení otázky

3)  společný úkol – set obrázků a úkol

   – komunikace a shoda na výběru řešení

4)  otázka týkající se tématu z části 3.

    formou komunikace s 2. kandidátem

 

Podívejte se na reference mých žáků. Seznam učebních materiálů. Nebo si zjistěte detaily o mě kvalifikaci.