Příprava na maturitu z angličtiny – Praha

Chcete dát maturitu z angličtiny hned na poprvé? Využijte individuální doučování angličtiny v Praze!

Proč si vybrat individuální přípravu na maturitní zkoušku z angličtiny?

 • je nejefektivnější metodou, celá hodina je věnována pouze Vám
 • je možné zaměřit se právě na Vaše slabé stránky jednotlivých částí (oproti přípravě v kurzu)
 • Vaše spolupráce s lektorem je náročnější než v kurzu více se naučíte
 • při omluvě, či zrušení hodiny můžete navázat ve výuce tam, kde jste skončili.

Jak probíhá příprava na maturitu z angličtiny?

 • vyučovací hodina je rozdělena do částí tak, aby se zdokonalovaly dovednosti a prohlubovaly znalosti jednotlivých částí aspektů výuky jazyka. To znamená: gramatika, poslech, typy slohů – vysvětlení, procvičení, slovní zásoba, ústní projev…
 • případně podle požadavků studenta

Z čeho se skládá maturita z angličtiny?

 1. Didaktický test 95 min
 2. Písemná práce 60 min
 3. Ústní zkouška 15 min

Jednotlivé části maturity z angličtiny:

Didaktický test se skládá z 2 částí:

 1. poslechový test
 2. test čtení s porozuměním

Formát je podobný Cambridge zkoušce B1 Preliminary (dříve PET) či B2 First (dříve FCE), ale na nižší úrovni.

Poslechový test: 35 min

 • prověřuje porozumění mluvenému jazyku
 • obsahuje různé typy cvičení

Test čtení 60 min

 • prověřuje dovednosti čtení a porozumění
 • obsahuje různé typy cvičení
 • součástí je i 1 cvičení, kde se testuje gramatika

Hodnocení:

Za celý didaktický test je možno získat maximálně 95 bodů, minimálně 42 bodů včetně.

Písemná práce 60 min

 • náročnost odpovídá přibližně úrovni B1
 • skládá se ze 2 částí, liší se rozsahem a typem slohů: 1. část: rozsah 120 – 150 slov
 1. část: rozsah: 70 slov
 • typy slohů: email kamarádovi, formální dopis, motivační dopis, pozvánka, vzkaz

Ústní zkouška 15 min

 • se skládá ze 4 částí:
 1. 3 – 6 otázek na běžné téma
 2. popis a porovnání obrázků + komentář osobních zkušeností
 3. okruhy – základní formu si určují školy podle svého uvážení
 4. zadaná komunikační situace
 • konverzace se zkoušejícím
 • řešení situace

Podívejte se na reference mých žáků. Vyučuji primárně v Praze.