Příprava na VŠ zkoušky Praha

Proč si vybrat individuální přípravu na VŠ zkoušky, nebo přípravu na přijímací zkoušky?

 • je nejefektivnější metodou, celá hodina je věnována pouze Vám
 • je možné zaměřit se právě na Vaše slabé stránky jednotlivých dovedností: Speaking, Listening, Grammar, Reading (oproti přípravě v kurzu)
 • Vaše spolupráce s lektorem je náročnější než v kurzu více se naučíte
 • při omluvě, či zrušení hodiny můžete navázat ve výuce tam, kde jste skončili.

Jak probíhá příprava na VŠ zkoušky, nebo příprava na přijímací zkoušky VŠ?

 • vyučovací hodina je rozdělena do částí tak, aby se zdokonalovaly dovednosti a prohlubovaly znalosti jednotlivých částí aspektů výuky jazyka. To znamená: gramatika, poslech, typy slohů – vysvětlení, procvičení, slovní zásoba, ústní projev…
 • případně podle požadavků studenta

Jaký je formát přípravy na VŠ zkoušky nebo přípravy na přijímací zkoušky na VŠ?

 • velmi často se na vysokých školách různých oborů objevuje požadavek úspěšného složení zkoušky FCE/B2 First či CAE/C1 Advanced (např. k uzavření semestru studia AJ a podobně).
 • více informací najdete na těchto odkazech:
  Příprava na FCE/ B2 First
  Příprava na CAE/ C1 Advanced
 • podle úrovně znalostí studenta a oboru, který je vybrán ke studiu, je nejefektivnější přípravou – příprava formátu zkoušek FCE/B2 First nebo CAE/C1 Advanced, která se zaměřuje na zdokonalení všech znalostí a dovedností (Reading, Use of English, Writing, Listening, Speaking ze široké škály témat a praktických každodenních situací).